Doğa İçin Tehlikeli Maddeler
4-99639 YAPIŞTIRMA
4-99883 ALÜMİNYUM
  Sınıf 3 Yanıcı Maddeler
4-99602 YAPIŞTIRMA
4-99852 ALÜMİNYUM
  Sınıf 2 Parlamayan Gazlar
4-99601 YAPIŞTIRMA
4-99851 ALÜMİNYUM
  Sınıf 1.1, 1.2, 1.3 Patlayıcı Maddeler
4-99616 YAPIŞTIRMA
4-99866 ALÜMİNYUM
  Sınıf 1.4 Patlayıcı Maddeler
4-99617 YAPIŞTIRMA
4-99867 ALÜMİNYUM
  Sınıf 1.5 Patlayıcı Maddeler
4-99618 YAPIŞTIRMA
4-99866 ALÜMİNYUM
 
                     
         
Sınıf 1.6 Patlayıcı Maddeler
4-99627 YAPIŞTIRMA
4-99872 ALÜMİNYUM
  Sınıf 2 Parlayan Gazlar
4-99628 YAPIŞTIRMA
4-99873 ALÜMİNYUM
  Sınıf 2 Zehirli Gazlar
4-99629 YAPIŞTIRMA
4-99858 ALÜMİNYUM
  Sınıf 4.1 Yanıcı Katı Maddeler
4-99603 YAPIŞTIRMA
4-99853 ALÜMİNYUM
  Sınıf 4.2 Kendi Kendine Tutuşabilen Maddeler
4-99604 YAPIŞTIRMA
4-99854 ALÜMİNYUM
  Sınıf 4.3 Suyla Temas Halinde Tutuşan Gazlar
4-99605 YAPIŞTIRMA
4-99855 ALÜMİNYUM
 
                     
         
Sınıf 5.1 Yakıcı veya Organik Peroksitler
4-99625 YAPIŞTIRMA
4-99870 ALÜMİNYUM
  Sınıf 5.2 Yakıcı veya Organik Peroksitler
4-99636 YAPIŞTIRMA
4-99881 ALÜMİNYUM
  Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler
4-99607 YAPIŞTIRMA
4-99857 ALÜMİNYUM
  Sınıf 6.2 Biyolojik Tehlike ve Bulaşıcı Maddeler
4-99609 YAPIŞTIRMA
4-99859 ALÜMİNYUM
  Sınıf 7/D Radyoaktif Maddeler
4-99613 YAPIŞTIRMA
4-99862 ALÜMİNYUM
  Sınıf 7/A Radyoaktif Maddeler Kategori 1
4-99610 YAPIŞTIRMA
4-99876 ALÜMİNYUM
 
                     
         
Sınıf 7/B Radyoaktif Maddeler Kategori 2
4-99611 YAPIŞTIRMA
4-99861 ALÜMİNYUM
  Sınıf 7/C Radyoaktif Maddeler Kategori 3
4-99612 YAPIŞTIRMA
4-99877 ALÜMİNYUM
  Sınıf 7 Bölünebilir Materyal
4-99630 YAPIŞTIRMA
4-99869 ALÜMİNYUM
  Sınıf 9 Genel Tehlikeli Maddeler
4-99615 YAPIŞTIRMA
4-99865 ALÜMİNYUM
  Sınıf 9 20°C Üzeri Taşınması Gerekli Maddeler
4-99624 YAPIŞTIRMA
4-99869 ALÜMİNYUM
  Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler
4-99614 YAPIŞTIRMA
4-99864 ALÜMİNYUM